Hippo's Trips VOYAGES / CESTY  
Hippo's personal driving and hiking trips to interesting places in America
Hrochovy osobní výjezdy a výšlapy na zajímavá místa v Americe

February Round FEBRUARY ROUND
Weekend of February 14, 1998: Valentine + President's Days at Sierra Nevada.
English
English
ÚNOROVÉ KOLEČKO
Víkend 14. února 1998: Valentine + Presidentský den v Sierra Nevada.
Cesky
Česky

English
English
MAYTIME SHORES
Weekend of May 16, 1998: one-day expedition north of San Francisco.
Maytime Shores
Cesky
Česky
MÁJOVÉ POBŘEŽÍ
Víkend 16. května 1998: jednodenní výpad na sever od San Francisca.

Across the Divide ACROSS THE DIVIDE
Vacation around July 4, 1998: through the states of American Northwest.
English
English
PŘES SVĚTADÍLNÝ PŘEDĚL
Prázdniny kolem 4. července 1998: po státech amerického Severozápadu.
Cesky
Česky

Back home Text, Photography, Design Copyright © 1996-2000 by Sid Paral. All rights reserved. sidparal@hroch.net