Velký výlet 2020 — část III Great Road Trip 2020 — Part III
Na velkém putovním výletě jsme projeli sedm států, urazili přes šest tisíc kilometrů během čtrnácti dní. Výlet jsme měli ale rozdělený na několik úseků a vždy jsme zůstávali několik nocí na jednom místě, abychom měli čas trochu prozkoumat různé lokality. During this great road trip we covered seven states, drove three thousand eight hundred miles in fourteen days. We had divided the journey into several legs, and when possible, we stayed for several nights in one town, to be able to check out various localities.
Thermopolis, WY: Bez velkých nadějí jeli projet smyčku, na které jsme před lety marně hledali bizony. Letos jsme měli štěstí, našli jsme stádečko kráčející cílevědomě krajinou — a záhy jsme zjstili proč. Bizoni se šli ráchat a napojit k vodní díře. Thermopolis, WY: without much expectation we took a loop where we had in vain looked for bisons several years earlier. We were lucky this year, for we found a small herd marching purposefully through the landscape — and soon we found why. Bisons went to splash and drink to a water hole.
Thermopolis, WY: horké prameny u Big Horn River — a i letos jsme se v řece, do které stéká teplá voda, vykoupali. Thermopolis, WY: hot springs along Big Horn River — and this year again we soaked in the river that is fed by warm water.
Custer State Park, SD: Wildlife Loop Road — na téhle smyčce se mají turisti kochat pohledem na divou zvěř. Bizony jsme viděli ale už před vjezdem do parku, normálně u silnice. A divocí oslíci stopovali auta a žebrali mrkve :-) Custer State Park, SD: Wildlife Loop Road — here tourists are supposed to admire wild animals. But we had spotted bisons even before entering this park, just haning out by the road. And wild burros stop cars here and panhandle for carrots :-)
Needles, SD: Tato nádherná skalní oblast byla naprosto zavalená turisty. Needles, SD: This beautiful rocky area was hopelessly overrun by tourists.
Mt. Rushmore, SD: Asi netřeba představovat — zleva doprava George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt a Abraham Lincoln. Mt. Rushmore, SD: Probably no need to introduce — left to right George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln.
Mammoth Site, SD: Místní podnikatel chtěl u hliněného brdku postavit dům — a když hrábnul do země, našel mamutí hřbitov. Mladí mamutci popadali do vodní / bahenní jámy, ze které se pak už nevyhrabali. Mammoth Site, SD: Local enterpreneur wanted to build a house near an earthy hill — upon digging in the ground, he found a mammoth cemetery. Young mammoths kept falling into a muddy water hole, from which they could never climb out.
A HROCH.NET document