Balonování s Pepe 2019 Ballooning with Pepe 2019
Pepe a Sára se obávaly, že se svým evropským jet-lagem budou první týden úplně mrtvé, zejména pak v Renu na balónech. Snad se nám podařilo je přesvědčit, že na balóny se musí vstávat ve 4 hodiny nad ránem, kdy se jet-lag ve skutečnosti hodí. Pepe and Sarah were worried that they would remain practically dead with their European jet-lag for the first week or so, especially at the balloons in Reno. Perhaps we managed to convince them that they would have to get up at 4 in the morning when jet-lag actually helps.
Čtvrtek: cestu do Nevady jsme si rádi přerušili vycházkou do průsmyku Carson Spur, jehož útes se tyčí poblíž našeho oblíbeného lyžníkoviště — Kirkwoodu. Thursday: We had gladly interrupted our journey to Nevada to hike up in Carson Spur, whose cliff peaks near our favorite skiing resort — Kirkwood.
Pátek: první den balonových závodů v Reno je vždy pátek následující po Labor Day. Tento rok se poprvé v pátek pořádala Hlídka za ůsvitu, ale naše pilotka Jeanne se rozhodla nezúčastnit, a tak jsme mohli vstávat v pět hodin. Friday: first day of the Balloon Race in Reno has always taken place on a Friday after Labor Day. This year was first with Dawn Patrol organized for Friday as well, but our pilot, Jeanne, decided to skip, thus we could get up late at five a.m.
Sobota: abychom se včas dostali do parku Rancho San Antonio na Hlídku, a měli šanci zaparkovat, museli jsme vstávat ve čtyři hodiny nad ránem. Temná i světlá část balónových závodů se zase vydařila — starty, přistání, i stíhání byly pro naši návštěvu novým zážitkem. Saturday: to get it time to park Rancho San Antonio for Dawn Patrol, and have a chance to park the van, we had to get up by four o'clock. Both dark and light parts of the balloon race were successful — take-offs, landings, and chase were a new experience for our visitors.
Neděle: no, a v neděli se nelítalo kvůli počasí, hlavně větru. Proto jsme se v pohodě vydali zpátky domů, a měli čas zastavit a projít se kolem Kirkwood Lake v horách Sierry Nevady. Sunday: well, there was not flying on Sunday, due to weather, mostly wind. We had therefore leisurely embarked on our way back home, and had time to stop and walk around Kirkwood Lake in Sierra Nevada mountains.
A HROCH.NET document