Kvetoucí poušť 2019 Desert Superbloom 2019
To, že letošní dávka srážek přeje květeně, jsme věděli. Ovšem barevné kopce cestou mezi Paso Robles a Tehachapi, nás fakt překvapily. We knew that this wet year is favorable to all blooms, but colorful landscape between Paso Robles and Tehachapi was surprising.
V Mohavské poušti jsme se byli projít Dírou ve zdi. We walked through the Hole in the Wall in Mojave Desert.
Calico Tank v Red Rock NP byl letos plný vody. Calico Tank in Red Rock NP was full of water this year.
V Death Valley nám zavřeli spoustu atrakcí a přístupových cest, ale to nás nezkrušilo — u Zabriskie Pointu jsme si našli miniaturní náhradu za Mosaic Canyon a konečně jsme řádně navštívili a prošli nejnižší místo severoamerického kontinetu — Badwater. Lot of points of interest and roads were closed in Death Valley, but we did let that to throw us off. We found a miniature replacement of Mosaic Canyon near Zabriskie Point, and we finally had time to walk at the lowest point in North America — Badwater.
V Alabama Hills jsme si našli Moebiuvů oblouk a procourali tak další úsek bizarních skal. We found Moebius Arch in Alabama Hills and wandered through another section of bizarre rock formations.
Na cestě domů jsme zase projížděli skrz zlom San Andreas u Cholame — a skrz kytičky. On our way home we were driving across San Andreas Fault near Cholame — and through superbloom again.
A HROCH.NET document